Η κοινωνική περιβαλλοντική συνείδηση και η επιβάρυνση του πλανήτη μας με βλαβερές ουσίες υπαγορεύουν το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη μείωση της ενέργειας και των φυσικών πόρων που σπαταλώνται. Η σοβαρότητα του προβλήματος μας υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό στις μέρες μας να μην επιβαρύνουμε το φυσικό μας περιβάλλον με ουσίες και κατάλοιπα, τα οποία δρουν προσθετικά και συμβάλλουν στη γενικότερη μόλυνσή του.

Στο ιατρείο μας προσπαθώντας να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε εκτός από την ποιοτικότερη και αρτιότερη οδοντιατρική περίθαλψη να μη χρησιμοποιούνται αναλώσιμα υλικά.