Η τεχνολογία CAD/CAM στην οδοντιατρική δεν είναι κάτι καινούριο. Το πρώτο σύστημα CAD/CAM αναπτύχθηκε πριν από πολλά χρόνια (στα μέσα του 1980) από τη Sirona (CEREC). Αυτό που έχει αλλάξει με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι η ακρίβεια, η ευκολία και προσιτότητα για την οδοντιατρική! Το CAD/CAM αναφέρεται στον υπολογιστικό σχεδιασμό και την κατασκευή με υποστήριξη υπολογιστή, και στην οδοντιατρική, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων οδοντικών αποκαταστάσεων.

Με τη χρήση CAD/CAM, ο οδοντίατρος μπορεί να σχεδιάσει ψηφιακά μια οδοντική αποκατάσταση, όπως στεφάνη ή γέφυρα, και στη συνέχεια να την κατασκευάσει με ακρίβεια με τη χρήση CNC μηχανήματος. Αυτό μειώνει τον χρόνο παραγωγής και εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια στο τελικό προϊόν.

Τα συστήματα CAD/CAM συνήθως χρησιμοποιούνται και για τη δημιουργία ολοκεραμικών οδοντικών στεφάνων, οδοντικών εμφυτευμάτων και άλλων οδοντικών υλικών με εξειδικευμένες ιδιότητες. Συνολικά, προσφέρει ασφαλείς, ακριβείς και εξειδικευμένες λύσεις στον κόσμο της οδοντιατρικής! (https://en.wikipedia.org/wiki/CAD/CAM_dentistry)

Με την προσθήκη και άλλων τεχνολογικών μέσων όπως 3D printers  CBCT (υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης) και τεχνολογία καταγραφής των κινήσεων της γνάθου αλλά και Facescanners  η δημιουργία του ψηφιακού ασθενή είναι γεγονός. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται αποκαταστάσεις μεγάλης ακρίβειας εξατομικευμένες στον κάθε ασθενή.