Όψεις Πορσελάνης

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ λεπτές φλούδες από πορσελάνη οι οποίες τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών με ελάχιστο ή καθόλου τρόχισμά τους. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται αισθητικά και ελάχιστα παρεμβατικά το χρώμα, το σχήμα και και γενικά το χαμόγελό μας. Περιστατικά με όψεις πορσελάνης μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΨΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Με τις όψεις πορσελάνης μπορούμε να πετύχουμε μια πλήρη αναδιαμόρφωση του χαμογέλου σας.

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα περιστατικά σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιλεγμένων προθετικών μεθόδων.

Ρομποτική Οδοντιατρική

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική που εφραμόζεται μέσω του συστήματος CEREC@

Smile
Design

Πλήρης έλεγχος και επανασχεδιασμός του οδοντικού φραγμού πριν την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Όψεις
Πορσελάνης

Σύγχρονα Ολοκεραμικά υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή πολύ λεπτών εργασιών με ελάχιστη προπαρασκευή.