Τηλεσκοπικές Κατασκευές

Πολλοί είναι οι ασθενείς που προσέρχονται στον οδοντίατρό με ελαττωμένο οδοντικό φραγμό και ζητούν μια προσθετική αποκατάσταση τόσο αισθητική όσο και λειτουργική. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι η χρησιμοποίηση εμφυτευμάτων ή όχι και ακίνητη ή κινητή προσθετική αποκατάσταση. Στην τελευταία περίπτωση μπορούμε να διακρίνουμε τις οδοντοστοιχίες που φέρουν άγκιστρα και τις τηλεσκοπικές κατασκευές που υπερέχουν αισθητικά και λειτουργικά.

Οι τηλεσκοπικές κατασκευές αποτελούν τη συνήθη μέθοδο αποκατάστασης για ασθενείς με μερική νωδότητα εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία. Με την πρόοδο των εμφυτευμάτων αποτελούν το βασικό εργαλειο της προσθετικής για σύνθετες αποκαταστάσεις .

Οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων

Τα εμφυτεύματα συμβάλλουν ιδιαίτερα στη συγκράτηση και ευστάθεια των οδοντοστοιχιών (μασέλες). Με μόνο 2 ή 4 εμφυτεύματα μπορεί να στηριχθεί ολόκληρη οδοντοστοιχία πάνω σε αυτά και να δώσει μια σημαντική λύση σε ασθενείς που λόγω της κακής συγκράτησης της οδοντοστοιχίας δυσκολεύονται τόσο στην ομιλία όσο και στη μάσηση.

digital dentistry teeth

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα περιστατικά σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιλεγμένων προθετικών μεθόδων.

Ρομποτική Οδοντιατρική

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική που εφαρμόζεται μέσω του συστήματος CEREC@

Smile
Design

Πλήρης έλεγχος και επανασχεδιασμός του οδοντικού φραγμού πριν την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Όψεις
Πορσελάνης

Σύγχρονα Ολοκεραμικά υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή πολύ λεπτών εργασιών με ελάχιστη προπαρασκευή.