Ρομποτική Οδοντιατρική (CAD / CAM)

Η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποείται ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Πλέον μετά από πολλά χρόνια έρευνας έχει τελειοποιηθεί και χρησιμποποιείται και στην οδοντιατρική προσφέροντας άνεση στον ασθενή (μειώνει το χρόνο που χρειάζεται στην οδοντιατρική καρέκλα) και αισθητική.Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική η οποία εφαρμόζεται μέσω του συστήματος CEREC© (CEramic REConstruction).

Αποτελείται από τη μονάδα σάρωσης του στόματος, κάτι που γίνεται με ειδικό λογισμικό και μία κάμερα και από τη μονάδα παραγωγής η οποία λάμβάνοντας την πληροφορία και βασισμένη στον σχεδιασμό που έχει επιτελεστεί από τον οδοντίατρο μπορεί να κατασκευάσει από κεραμικές εμφράξεις (σφραγίσματα) έως στεφάνες και γέφυρες σε διάστημα λίγων λεπτών. Ο ασθενής έχει σε ένα μόνο ραντεβού την τελική αισθητική αποκατάστασή του.

Γλιτώνει με  τον τρόπο αυτό τα αποτυπώματα, τις συνεχείς αναισθησίες και τις προσωρινές- μεταβατικές καθώς και τα πολλαπλά ραντεβού.

Επιπλέον αποκτά αποκαταστάσεις που διακρίνονται για την αισθητική τους (απουσία μετάλλων) και διαθέτουν πολύ υψηλή αντοχή, βιοσυμβατότητα, εφαρμογή, μακροβιότητα και αισθητική.

digital dentistry teeth

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα περιστατικά σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιλεγμένων προθετικών μεθόδων.

Ρομποτική Οδοντιατρική

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική που εφαρμόζεται μέσω του συστήματος CEREC@

Smile
Design

Πλήρης έλεγχος και επανασχεδιασμός του οδοντικού φραγμού πριν την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Όψεις
Πορσελάνης

Σύγχρονα Ολοκεραμικά υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή πολύ λεπτών εργασιών με ελάχιστη προπαρασκευή.