Μικροσκοπική Οδοντιατρική

Η μικροσκοπική οδοντιατρική περιλαμβάνει τη χρήση μικροσκοπίου με σκοπό την όσο τη δυνατόν λιγότερη αφαίρεση οδοντικής ουσίας καθώς και την έγκαιρη διάγνωση οδοντιατρικών προβλημάτων. Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με τη μεγέθυνση είναι σαφώς πολύ ανώτερη απο τις συμβατικές μεθόδους. Συνδυαζόμενη και με άλλα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας (CEREC,3D printing) επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

digital dentistry teeth

Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

Αντιμετωπίζουμε πολύπλοκα περιστατικά σε συνδυασμό με τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιλεγμένων προθετικών μεθόδων.

Ρομποτική Οδοντιατρική

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην οδοντιατρική είναι η ρομποτική που εφαρμόζεται μέσω του συστήματος CEREC@

Smile
Design

Πλήρης έλεγχος και επανασχεδιασμός του οδοντικού φραγμού πριν την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Όψεις
Πορσελάνης

Σύγχρονα Ολοκεραμικά υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή πολύ λεπτών εργασιών με ελάχιστη προπαρασκευή.